CA3-Compact beëindigd

De ontwikkeling van CA3-Compact is per 1 april 2018 stopgezet. Gebleken is dat organisaties toch liever kiezen voor het complete plaatje in CA3, namelijk administratieve gegevens in combinatie met een zeer snelle viewer die precies weergeeft waar het contract ligt op de kaart. Ook het vinden van contracten en kadastrale percelen via de kaart en het zelfstandig afdrukken van kaartjes wordt erg gewaardeerd. Gebruikers geven aan dat er een veel completer beeld ontstaat, doordat ze de contractpercelen van het contract zien liggen op de topografische ondergrond of luchtfoto (vergelijkbaar met Google Maps). Soms kunnen hierdoor beter percelen gesignaleerd worden die nog beschikbaar zijn voor verpachting.

CA3-Compact was ooit bedoeld als eenvoudigere versie van CA3. In de praktijk bleek echter dat het aanmaken van contractpercelen, wat ook voor CA3-Compact noodzakelijk was, veel lastiger is zonder kaart. Het beheren van de gegevens wordt daardoor ingewikkelder en dus duurder. Als een deel van een kadastraal perceel gekoppeld is aan een contract, dan moet wel aangegeven worden welk deel dat is. Dit gaat op een kaartje veel makkelijker dan administratief.

Om de overstap van CA naar CA3 makkelijker te maken, is er vanaf nu in CA3 een venster “Contracten zonder kaart” opgenomen. Dit venster is ook bedoeld voor  gebruikers die alleen administratieve gegevens van contracten raadplegen of muteren.

Venster “Contracten zonder kaart”

Ook wordt momenteel onderzocht of het beheer van de geografische gegevens ook met het open source pakket QuantumGis uitgevoerd kan worden in plaats van ArcGis. Aanschaf en gebruik van QuantumGis is gratis. Nadere informatie hierover volgt nog.

Daarnaast kan het beheren van de geografische gegevens ook uitbesteed worden aan Kragten B.V., door de jarenlange samenwerking een zeer vertrouwd adres. Hierdoor wordt het mogelijk dat u snel en soepel met CA3 werkt, zonder al te veel kennis van de achterliggende techniek, waarbij u toch profiteert van de voordelen die de huidige gebruikers zo waarderen.

Lees hier welke aanpassing recentelijk in CA3 gedaan is om het nog eenvoudiger en krachtiger te maken.