• Het totale beheergebied overzichtelijk in beeld
 • Eenvoudig het rendement optimaliseren
 • Optimaal gebruik maken van subsidies
 • Certificeringseisen en eigen beleid combineren
 • Administratieve handelingen vereenvoudigen
 • Ervaring uitwisselen in de gebruikersgroep
 • En nog veel meer…

Wat kan CRS2 u bieden?

Ondersteuning bij het behalen van optimaal rendement op uw eigendommen, grip op alle facetten van het financieren, beheren, onderhouden en uitbreiden. Het Centraal Registratie Systeem “CRS2” dankt zijn naam aan het feit dat alle gegevens van uw organisatie in één centraal systeem opgeslagen worden en met elkaar verbonden zijn. Via een interactieve GIS-viewer zijn de cartografische gegevens volledig geïntegreerd met het administratieve deel. Bovendien kunt u uw eigen kaartgegevens combineren met externe kaartgegevens, zoals kadaster, topografie, gebouwen, luchtfoto’s, etc. Alles is gericht op overzicht en gebruiksgemak.

Makkelijk te leren, eenvoudig in gebruik?

Via gebruikersvriendelijke vensters kunnen alle medewerkers de informatie raadplegen (zowel administratief als in GIS) terwijl alleen bevoegde medewerkers gegevens kunnen muteren waar ze autorisatie voor hebben. CRS2 is zeer actueel. Vijftien jaar ervaring van zes provinciale landschappen en het Kroondomein is er in verwerkt. Zij werken er dagelijks mee. Hierdoor is CRS2 zeer geschikt voor alle organisaties die landelijk eigendom beheren.

Welke taken worden door CRS2 ondersteund?

In CRS2 komen veel disciplines bij elkaar. U kunt nu profiteren van de specifieke ervaring van de diverse organisaties. Zo kunt u op eenvoudige manier:

 • Uw bezittingen registreren en raadplegen, inclusief BRK-gegevens van het kadaster, zoals rechten, rechtbelemmeringen en objectbelemmeringen, maar ook koppelingen naar andere onderdelen van CRS2.
 • Aan- en verkopen administratief voorbereiden en begeleiden, (inclusief subsidie-aanvragen en correspondentie).
 • Contracten administreren en beheren, zoals pacht, erfpacht, huur, jachthuur, beheersovereenkomsten, etc. De bewaking van betalings-, opzeggings-, prijswijzigings- en aflooptermijnen en het genereren van factureringsgegevens is standaard mogelijk.
 • Uw bezittingen indelen in vakken, afdelingen en elementen met koppelingen naar diverse subsidieregelingen en, indien het om bos gaat, taxatie eenheden (boomsoort, kiemjaar, mengingsaandeel, etc.) vastleggen.
 • Opstallen administreren en weergeven op de kaart, waarbij koppeling met een extern programma voor het begroten en plannen van onderhoud etc. standaard mogelijk is.
 • Beheersubsidies vastleggen, waarbij u per afdeling of element meerdere subsidiepakketten kunt koppelen met periode-afhankelijke vergoedingen.
 • Houtoogstprognoses en daadwerkelijke houthoogsten vastleggen, waarbij begeleiding van het verkoopproces door middel van diverse overzichten en de indeling in partijen mogelijk is.
 • Projecten definiëren, begroten, bewaken en administratief begeleiden, (inclusief subsidie-aanvragen en correspondentie) en eventueel via weekstaten bijhouden welke medewerkers, welke activiteiten voor welke (deel)projecten, voor welk tarief hebben uitgevoerd.
 • Diverse soorten planten en dieren monitoren. Waarnemingen die u handmatig verzameld heeft, met behulp van veldcomputers of via derden, op eenvoudige manier importeren maar ook weer exporteren en zichtbaar maken in GIS.
 • Werkplannen maken waarin zowel maatregelen opgenomen kunnen worden die gesubsidieerd zijn als eigen maatregelen. Afwijkingen t.o.v. de planning kunnen vastgelegd worden en middels diverse rapportages in beeld gebracht worden, bijvoorbeeld voor rapportages t.b.v. de certificering.

Wat levert CRS2 u op?

Speerpunt van CRS2 is het zo rendabel mogelijk beheren van uw bezittingen. Flexibiliteit, snelheid, betrouwbaarheid en korte lijnen met de ontwikkelaar en helpdesk staan hierbij voorop. Diverse overzichten en totaaltellingen geven u inzicht in processen en trends. Daarnaast wordt de correspondentie met uw pachters, huurders en subsidieverstrekkers vereenvoudigd doordat u de gegevens van CRS2 kunt samenvoegen met standaarddocumenten via MS-Word. Koppelingen met uw boekhoudpakket zorgen voor soepele facturering en verwerking van binnengekomen facturen. Alle lijstoverzichten kunnen geëxporteerd worden naar Excel. U houdt dus meer tijd over en kunt bijvoorbeeld snel reageren op nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe subsidies, het aanleveren van diverse rapportages. De ondersteuning voor CRS2 is snel, direct en wordt gegeven door mensen die verstand hebben van uw en hun vakgebied. Via de gebruikersgroep wordt ook informatie gedeeld. U kunt dus vooral met uw vakgebied bezig zijn!

Prijzen, offerte, demonstratie.

Voor de actuele prijzen van CRS2 kunt u telefonisch of via het Informatieformulier contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan informeren over de mogelijkheden. Wij verzorgen graag een demonstratie voor u, zodat u CRS2 live kunt zien en uw vragen aan ons voor kunt leggen. Uiteraard verplicht zo’n demonstratie u tot niets. Wij hechten grote waarde aan duidelijkheid en een goede voorbereiding, dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Een geheel vrijblijvende offerte stellen wij dan ook graag voor u op. Als u serieus belangstelling heeft, is het meestal wel mogelijk om een kijkje te nemen bij één van de bestaande gebruikers van CRS2.

CRS2 is ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met de volgende organisaties: