• Professioneel contractbeheer en vastgoedregistratie
 • Met geïntegreerde GIS-viewer
 • Kadastraal eigendom registreren
 • Contractpercelen maken en koppelen aan contracten
 • Pacht-, huur- en zakelijk recht contracten, enz.
 • Bewaking van opzeg- en (prijs)wijzigingstermijnen
 • Koppelingen met boekhoudpakketten en MS-Office
 • En nog veel meer…

Bekijk ook de Demonstratievideo GIS-integratie CA3 onderaan deze pagina!

Wat kan CA3 u bieden?

In het contractenbestand worden alle gegevens vastgelegd van pacht-, huur- en zakelijk rechtcontracten, maar ook visvergunningen, beheerovereenkomsten of zelf toegevoegde contractsoorten. U kunt prijswijzigingen handmatig of met ondersteuning van CA3 berekenen, volgens de pachtnormen en indexsoorten die u zelf aan kunt maken, waarbij de prijshistorie zichtbaar blijft. Door koppelingen te leggen met contractpercelen kunt u contracten direct zichtbaar maken in GIS zonder tussenkomst van een GIS-specialist. Via overzichten kunt u diverse totaaltellingen, formulieren en lijsten maken o.a. van gekoppelde (delen van) kadastrale percelen.

CA3 kan afloop-, wijzigings-, opzeg- en betalingstermijnen signaleren. U kunt daarbij aangeven voor welke periode u een actie- of factuurlijst wilt en aan welke voorwaarden een contract moet voldoen. Via koppelingen met standaarddocumenten in MS-Word kunt u snel en flexibel brieven en documenten genereren. Exporteren naar boekhoudpakketten behoort ook tot de mogelijkheden.

Eenvoudig, snel en overzichtelijk?

Alles wat er gebeurt op de door u beheerde eigendommen kunt u overzichtelijk in beeld brengen vanuit de vensters:

 • Contracten
 • Kadastrale percelen
 • Gebouwen (koppeling met extern pakket voor gebouwenonderhoud mogelijk)
 • Contractpercelen (zoals een weiland, bosgebied, weg, dijkvak, watergang, erf, etc.)

Deze vensters beschikken over een geïntegreerde GIS-viewer. Administratieve en geografische gegevens worden gelijktijdig zichtbaar, waarbij GIS-functionaliteit laagdrempelig beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers die niet met een volledige GIS-applicatie willen of kunnen werken. Zij kunnen bijvoorbeeld diverse kaartjes (eventueel met zelf toegevoegde tekstenballonnetjes) direct vanuit de viewer afdrukken.

In CA3 spelen het kadastrale perceel en het contractperceel een centrale rol. Een contractperceel kan gedurende diverse periodes gekoppeld zijn aan contracten, historische contracten en/of beheersubsidies. Door te werken met peildatums kunt u op ieder moment in één oogopslag inzicht krijgen in de actuele of toekomstige financiële situatie. In alle vensters wordt geografisch gekoppelde informatie automatisch getoond (bijvoorbeeld: op welk kadastraal perceel ligt dit contractperceel) en kunt u direct doorklikken naar andere vensters, zoals gekoppelde contracten, documenten, beheersubsidies, etc.

Krachtig, duurzaam en goed beveiligd?

Als u krachtige administratieve functies wilt combineren met GIS en naast het administreren van contracten meer vastgoedinformatie wilt, dan kunt u direct aan de slag met CA3. Het is uw basis voor het centraal opslaan van alle gegevens en het gecontroleerd muteren daarvan. Bovendien is het zodanig opgebouwd dat het u weinig moeite kost om het te doorgronden. De autorisatiemodule biedt u de garantie dat gegevens alleen gemuteerd kunnen worden door medewerkers die daarvoor rechten hebben. De flexibele opzet zorgt ervoor dat u bij de dagelijkse handelingen altijd door kunt werken, onafhankelijk van bijvoorbeeld leveringen van het kadaster of GIS-mutaties etc. U kunt de gegevens op vele manieren raadplegen via gebruikersvriendelijke zoekschermen en diverse overzichten. Uitvoer naar Excel en Word behoort standaard tot de mogelijkheden.

CA3 is goed voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Zowel de administratieve als de geografische gegevens worden opgeslagen in één centrale MS SQL Server database. De gegevens kunnen via een eigen webservice beschikbaar gemaakt worden.

Gegevens raadplegen in het veld?

Sinds mei 2018 is er de CA-webapp. Hiermee kunt u actuele gegevens van CA3 raadplegen op een PC, laptop, tablet of smartphone. U ziet een kaart met daarop de percelen. Via diverse zoekingangen kunt u gegevens vinden, zoals contractgegevens, contractdocumenten (PDF), contractpercelen, kadastrale informatie, etc.

Aanpasbaar aan uw organisatie?

Afhankelijk van de omvang van uw administratie en uw behoefte kunt u de basispakketten van beide systemen uitbreiden met modules. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste uitbreidingsmodules:

ModuleOmschrijving
AfsprakenVastleggen van afspraken tussen medewerkers en relaties op datum bij contracten en beheersubsidies. Diverse overzichten en bewaking van deadlines.
BeheersubsidiesGegevens vastleggen over subsidies die aangevraagd zijn op de beheerde bezittingen. Koppeling met contractpercelen. Diverse overzichten mogelijk. Opbrengst per contractperceel wordt weergegeven per peildatum.
ChecklistVastleggen van actiepunten bij contracten en beheersubsidies. Afvinken en overslaan met vastlegging van reden. Diverse overzichten om voortgang te bewaken.
ContracthistorieContracten die verwijderd worden uit het actuele bestand worden automatisch in tekstvorm opgeslagen in de contracthistorie. Vanuit contractpercelen en erven blijft de historie zichtbaar totdat deze eventueel verwijderd wordt.
DocumentenKoppelen van foto's, scans, brieven, kaartjes, e-mailbestanden, etc. aan contracten, elementen, erven, beheersubsidies en objecten. Documenten kunnen geopend worden in de bijbehorende Windows applicatie of in een DMS.
FactuurhistorieAlle geëxporteerde factuurregels worden vastgelegd en zijn raadpleegbaar per factuurrun en per contract.
FacturenRechtstreeks vanuit CA3 facturen (en kopiefacturen) uitdraaien.
Financiële exportPeriodiek debiteurenmutaties en te factureren bedragen exporteren naar een tussenbestand. Boekhoudpakketten zoals Exact, AccountView en TwinField worden ondersteund.
GebouwenGegevens vastleggen van gebouwen die in beheer zijn, gegroepeerd in erven (=adres). Per gebouw per jaar vastleggen van getaxeerde en verzekerde waarde etc. (Mee)factureren van zakelijke lasten. Mogelijkheid voor koppelen extern gebouwen beheer pakket.
IndexeringContractprijzen indexeren met zelf aan te geven interval, volgens een prijsindexcijfer (bijvoorbeeld CPI) of zelf samengestelde indexen. Eenvoudig brieven genereren met aankondiging prijsaanpassing.
RentmeesterIndeling van relaties naar contractbeheerder, met diverse selectiemogelijkheden.
Vrije FactuurregelsZaken die vanuit het beheer gefactureerd moeten worden zoals: pachtwijzigingskosten, verrekening waterschapslasten, etc. per contract vastleggen, zonder kennis van boekhoudpakket. Via de module financiële export worden deze posten meegefactureerd.
Vrije OverzichtenZelf overzichten samenstellen met behulp van voorgedefinieerde velden per gegevensgroep (contracten, percelen, gebouwen, etc.) Lay-out opslaan en hergebruiken.
CA3-ExternRaadpleegsysteem waarmee uw opdrachtgevers mee kunnen kijken in de contracten die u voor hen beheert in CA3.
CA3-WebappRaadpleegsysteem waarmee u op tablet, smartphone, PC of laptop actuele CA3-gegevens in het veld kunt raadplegen.

Op verzoek kunnen nieuwe modules ontwikkeld worden.

Wat is allemaal inbegrepen?

In de levering van CA3 zijn, naast de levering en implementatie van de programmatuur, diverse diensten inbegrepen, zoals: begeleiding bij de voorbereiding, planning en invoering in de organisatie en instructie van gebruikers en applicatiebeheerders. De reden hiervoor is dat CA3 veel informatie in een organisatie bij elkaar brengt en ook diverse processen aanstuurt. Wij willen u zorgvuldige begeleiding bieden, mede op basis van onze ervaringen bij andere klanten, zodat u snel en optimaal kunt profiteren van uw investering.

Prijzen, informatie, demonstratie.

Voor de actuele prijzen van CA3 kunt u telefonisch of via het Informatieformulier contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan informeren over de mogelijkheden. Wij verzorgen ook graag een demonstratie voor u, zodat u CA3 live kunt zien en uw vragen aan ons voor kunt leggen. Uiteraard verplicht een demonstratie u tot niets. Als u serieuze belangstelling heeft, is het meestal wel mogelijk om een kijkje te nemen bij één van de bestaande gebruikers van CA3, indien gewenst. Wij hechten grote waarde aan duidelijkheid en een goede voorbereiding, dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Op uw verzoek kunnen wij een geheel vrijblijvende offerte voor u opstellen, zodat u een totaaloverzicht krijgt van hetgeen geleverd wordt en voor welke prijs. Voor het maken van een afspraak, het opvragen van informatie of het stellen van vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (074) 2917694 of via het Informatieformulier.

Demonstratievideo GIS-integratie

Na het starten van de video kunt u eventueel een betere kwaliteit kiezen, door uw muis over de speler te bewegen en op het “tandwiel-pictogram” te klikken. U kunt de video ook op volledig scherm bekijken. N.B.: Het kaartbeeld in de viewer is instelbaar en kan er in uw CA3 dus helemaal anders uitzien!