Flexibele pachtnormen in CA3, CA3-Compact en CRS2.

By 9 januari 2017 maart 16th, 2017 Geen categorie

Jaarlijks wordt op 1 juli een nieuw pachtnormenbesluit van kracht. Hierbij horen nieuwe regionormen, veranderpercentages en een tabel met maximale huurprijsgrenzen voor agrarische woningen. Deze nieuwe gegevens worden jaarlijks door middel van een update door ons geïnstalleerd in CA, CA3, CA3-Compact en CRS2. Tot nu toe was het zo dat de update pas geïnstalleerd kon worden nadat de prijsberekening bij alle pachtcontracten voor het lopende jaar uitgevoerd was. Na de update werden de berekeningen immers uitgevoerd op basis van de nieuwe gegevens.

Op verzoek van diverse gebruikers is het mogelijk gemaakt dat u (voorlopig alleen in CA3, CA3-Compact en CRS2) zelf het moment kunt kiezen waarop u met de pachtnormen van een nieuw jaar wilt gaan werken. Dit hoeft niet meer samen te vallen met het moment van de update. Nadat de update met de nieuwe pachtnormen geïnstalleerd is, zijn de variabelen voor het nieuwe jaar toegevoegd in plaats van overschreven. Dit gebeurt in het (nieuwe) stambestand “Pachtvariabelen”,  de (aangepaste) stambestanden “Pachtregio’s” en “Tuinlandregio’s” en in de tabel met maximale huurprijsgrenzen van agrarische woningen. Via het venster Opties bepaalt u voortaan zelf het jaar dat de basis vormt voor het berekenen van de pachtprijsvoorstellen.

Deze nieuwe vorm van werken heeft als voordeel dat u uw werkzaamheden niet hoeft af te stemmen op onze updates. Bovendien hoeven (eventuele kritieke) updates niet meer uitgesteld te worden. Hierdoor blijft uw systeem stabieler en wordt de kans op fouten kleiner.