Nieuwe pachtregiokaart in CA3 en CRS2

By 16 mei 2018 augustus 15th, 2018 Geen categorie

Het bepalen van de pachtregio voor contracten verliep voorheen in CA3 en CRS2 via de kaartlaag met burgerlijke gemeenten. Dit is de voorgeschreven methode sinds de invoering van de pachtnormen in 2007. Door gemeentelijke herindelingen worden de gemeenten echter steeds groter en dus wordt in steeds meer gevallen de verkeerde pachtregio gevonden.

Meulenkamp Automatisering en Kragten B.V. hebben daarom het Kadaster verzocht om een nieuwe pachtregiokaart te maken op basis van de reparatiewet die gepubliceerd is in de Staatsblad van 22 december 2017. Deze kaart is dus uniek voor Nederland.

CA3 en CRS2 zijn sinds 1 mei 2018 zodanig aangepast dat ze de pachtregio van een contractperceel (CA3) of afdeling (CRS2) kunnen bepalen via de nieuwe pachtregiokaart. Op deze wijze wordt altijd de juiste pachtregio gevonden tijdens het berekenen van nieuwe prijsvoorstellen voor pachtcontracten. De pachtregio’s zijn door IDgis B.V. toegevoegd in de viewer van CA3 en CRS2.

Vanaf 1 mei 2018 worden alle nieuwe CA3 en CRS2-systemen automatisch uitgerust met de nieuwe pachtregiokaart. Bestaande gebruikers kunnen deze kaart tegen een kleine eenmalige vergoeding laten installeren en overschakelen op de nieuwe berekeningsmethode.