Nieuws

CA3 en de landbouwregeling

By Geen categorie

Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft. Dit betekent dat de mogelijkheid bestaat om B.T.W. in rekening te brengen voor bedrijfsgebouwen, onderhoud van gebouwen, diverse toeslagen (maar ook aftrekken), en zelfs voor het land. Voor organisaties die in CA3 een koppeling hebben met een extern boekhoudpakket, zoals bijvoorbeeld Exact of AccountView, is het nu mogelijk om voortaan op het tabblad ‘Financiën’ achter ieder prijsonderdeel de gewenste B.T.W.-code in te stellen.

Tijdens het exporteren naar het boekhoudpakket wordt het totaalbedrag van onderdelen met een afwijkend BTW-percentage in een aparte regel op de factuur geplaatst met de juiste BTW-code. Ook zijn er samenvoegfuncties beschikbaar waarmee snel een brief gegenereerd kan worden waarmee de pachters geïnformeerd kunnen worden over de prijsopbouw van hun contract.

De BTW-codes worden per prijsperiode vastgelegd, dus de historie van de prijsopbouw blijft bewaard.

Pachtnormen 2018 toegevoegd

By Geen categorie

CA3, CA en CRS2 zijn vanaf nu voorbereid op de nieuwe pachtnormen van 2018. Dit betekent dat de drie systemen u kunnen ondersteunen bij het berekenen van nieuwe prijzen voor pachtcontracten. Hoe kunt u daarbij te werk gaan?

  1. Tijdens de laatste update zijn alleen de nieuwe variabelen toegevoegd. Uw systeem rekent echter nog met de normen van 2017. U bepaalt zelf het moment waarop u over wilt stappen naar de berekening volgens de normen van 2018. U opent hiervoor het venster Opties in het menu Extra en voert bij “Bereken pachtprijzen met variabelen van het jaar” “2018” in.
  2. U kunt per contract een prijsvoorstel laten berekenen. In een overzichtelijk venster wordt de berekening getoond. Na uw goedkeuring wordt het nieuwe bedrag per hectare, voor het totale contract of per gekoppeld contractperceel, vastgelegd en wordt de prijs van het contract opnieuw berekend. U hoeft daarna alleen nog maar op [Bewaren] te klikken.
  3. U kunt prijsvoorstellen laten berekenen voor alle of een selectie van contracten. Prijsvoorstellen worden gegenereerd op basis van indexering of pachtnormen (inclusief eventuele agrarische woning en bedrijfsgebouwen) en in een overzichtelijk venster gepresenteerd. Indien gewenst kunt u:
   • Een aftrek of toeslag invoeren
   • Prijzen bijstellen
   • Een lijst uitdraaien met daarop per contract de oude prijs, de nieuwe prijs, het prijsverschil en (bij pacht) een indicatie of de maximum- of minimumprijs bereikt is
   • Samenvoegen naar Word (bijvoorbeeld een brief met aankondiging prijswijziging)

Na uw goedkeuring worden de nieuwe prijzen automatisch in de contracten verwerkt als nieuwe prijsperiode (CA3 en CRS2) of als nieuwe prijs (CA).

De brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken over de pachtnormen van 2018 leest u hier.

Nieuwe pachtregiokaart in CA3 en CRS2

By Geen categorie

Het bepalen van de pachtregio voor contracten verliep voorheen in CA3 en CRS2 via de kaartlaag met burgerlijke gemeenten. Dit is de voorgeschreven methode sinds de invoering van de pachtnormen in 2007. Door gemeentelijke herindelingen worden de gemeenten echter steeds groter en dus wordt in steeds meer gevallen de verkeerde pachtregio gevonden.

Meulenkamp Automatisering en Kragten B.V. hebben daarom het Kadaster verzocht om een nieuwe pachtregiokaart te maken op basis van de reparatiewet die gepubliceerd is in de Staatsblad van 22 december 2017. Deze kaart is dus uniek voor Nederland.

CA3 en CRS2 zijn sinds 1 mei 2018 zodanig aangepast dat ze de pachtregio van een contractperceel (CA3) of afdeling (CRS2) kunnen bepalen via de nieuwe pachtregiokaart. Op deze wijze wordt altijd de juiste pachtregio gevonden tijdens het berekenen van nieuwe prijsvoorstellen voor pachtcontracten. De pachtregio’s zijn door IDgis B.V. toegevoegd in de viewer van CA3 en CRS2.

Vanaf 1 mei 2018 worden alle nieuwe CA3 en CRS2-systemen automatisch uitgerust met de nieuwe pachtregiokaart. Bestaande gebruikers kunnen deze kaart tegen een kleine eenmalige vergoeding laten installeren en overschakelen op de nieuwe berekeningsmethode.

CA3 eenvoudiger en krachtiger gemaakt

By Geen categorie

Vanaf nu is het nog eenvoudiger om contracten te beheren in CA3. Per contract kunt u voortaan aangeven voor welk landgoed (of beheer) het is. U hoeft er daarna zelfs geen contractpercelen aan te koppelen om bijvoorbeeld de termijnen te kunnen bewaken en te kunnen factureren. Dus ook als u niet met geografische gegevens wilt werken, is CA3 voor u hét Contract Administratie Systeem! U profiteert dan namelijk wel van o.a. de volgende zaken:

 • Termijnbewaking.
 • Facturering, optioneel via een koppeling met een boekhoudpakket.
 • Prijzen aanpassing via indexering of conform Pachtprijzenbesluit.
 • Samenvoegen via MS Word.
 • Overzichten maken in Excel.
 • Actielijsten en Afspraken vastleggen (optie).
 • Documenten koppelen aan contracten (optie).
 • Alle belangrijke gegevens van uw contracten, kadastrale percelen en relaties in één overzichtelijk systeem.
 • Veilige opslag van uw gegevens.
 • Professionele ondersteuning, persoonlijke en snelle helpdesk.

Informeer vrijblijvend naar de prijs van CA3 zonder gebruik van geografische gegevens.

CA3-Compact beëindigd

By Geen categorie

De ontwikkeling van CA3-Compact is per 1 april 2018 stopgezet. Gebleken is dat organisaties toch liever kiezen voor het complete plaatje in CA3, namelijk administratieve gegevens in combinatie met een zeer snelle viewer die precies weergeeft waar het contract ligt op de kaart. Ook het vinden van contracten en kadastrale percelen via de kaart en het zelfstandig afdrukken van kaartjes wordt erg gewaardeerd. Gebruikers geven aan dat er een veel completer beeld ontstaat, doordat ze de contractpercelen van het contract zien liggen op de topografische ondergrond of luchtfoto (vergelijkbaar met Google Maps). Soms kunnen hierdoor beter percelen gesignaleerd worden die nog beschikbaar zijn voor verpachting.

CA3-Compact was ooit bedoeld als eenvoudigere versie van CA3. In de praktijk bleek echter dat het aanmaken van contractpercelen, wat ook voor CA3-Compact noodzakelijk was, veel lastiger is zonder kaart. Het beheren van de gegevens wordt daardoor ingewikkelder en dus duurder. Als een deel van een kadastraal perceel gekoppeld is aan een contract, dan moet wel aangegeven worden welk deel dat is. Dit gaat op een kaartje veel makkelijker dan administratief.

Om de overstap van CA naar CA3 makkelijker te maken, is er vanaf nu in CA3 een venster “Contracten zonder kaart” opgenomen. Dit venster is ook bedoeld voor  gebruikers die alleen administratieve gegevens van contracten raadplegen of muteren.

Venster “Contracten zonder kaart”

Ook wordt momenteel onderzocht of het beheer van de geografische gegevens ook met het open source pakket QuantumGis uitgevoerd kan worden in plaats van ArcGis. Aanschaf en gebruik van QuantumGis is gratis. Nadere informatie hierover volgt nog.

Daarnaast kan het beheren van de geografische gegevens ook uitbesteed worden aan Kragten B.V., door de jarenlange samenwerking een zeer vertrouwd adres. Hierdoor wordt het mogelijk dat u snel en soepel met CA3 werkt, zonder al te veel kennis van de achterliggende techniek, waarbij u toch profiteert van de voordelen die de huidige gebruikers zo waarderen.

Lees hier welke aanpassing recentelijk in CA3 gedaan is om het nog eenvoudiger en krachtiger te maken.

 

Pachtnormen 2017 toegevoegd

By Geen categorie

CA3, CA en CRS2 zijn vanaf nu voorbereid op de nieuwe pachtnormen van 2017. Dit betekent dat de drie systemen u kunnen ondersteunen bij het berekenen van nieuwe prijzen voor pachtcontracten. Hoe kunt u daarbij te werk gaan?

  1. Tijdens de laatste update zijn alleen de nieuwe variabelen toegevoegd. Uw systeem rekent echter nog met de normen van 2016. U bepaalt zelf het moment waarop u over wilt stappen naar de berekening volgens de normen van 2017. U opent hiervoor het venster Opties in het menu Extra en voert bij “Bereken pachtprijzen met variabelen van het jaar” “2017” in.
  2. U kunt per contract een prijsvoorstel laten berekenen. In een overzichtelijk venster wordt de berekening getoond. Na uw goedkeuring wordt het nieuwe bedrag per hectare, voor het totale contract of per gekoppeld contractperceel, vastgelegd en wordt de prijs van het contract opnieuw berekend. U hoeft daarna alleen nog maar op [Bewaren] te klikken.
  3. U kunt prijsvoorstellen laten berekenen voor alle of een selectie van contracten. Prijsvoorstellen worden gegenereerd op basis van indexering of pachtnormen (inclusief eventuele agrarische woning en bedrijfsgebouwen) en in een overzichtelijk venster gepresenteerd. Indien gewenst kunt u:
   • Een aftrek of toeslag invoeren
   • Prijzen bijstellen
   • Een lijst uitdraaien met daarop per contract de oude prijs, de nieuwe prijs, het prijsverschil en (bij pacht) een indicatie of de maximum- of minimumprijs bereikt is
   • Samenvoegen naar Word (bijvoorbeeld een brief met aankondiging prijswijziging)

Na uw goedkeuring worden de nieuwe prijzen automatisch in de contracten verwerkt als nieuwe prijsperiode (CA3 en CRS2) of als nieuwe prijs (CA).

De brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken over de pachtnormen van 2017 leest u hier.

Flexibele pachtnormen nu ook in CA beschikbaar!

By Geen categorie

Na CA2, CA3 en CRS2 is nu ook CA zodanig aangepast dat u zelf het moment kunt kiezen waarop u pachtprijsvoorstellen wilt laten berekenen op basis van de variabelen van een nieuw pachtnormenbesluit. Jaarlijks wordt zo’n besluit op 1 juli van kracht. Hierbij horen nieuwe regionormen, veranderpercentages en een tabel met maximale huurprijsgrenzen voor agrarische woningen. Deze nieuwe gegevens worden jaarlijks door middel van een update door ons aangeboden of geïnstalleerd. Tot nu toe was het zo dat de update pas geïnstalleerd kon worden nadat de prijsberekening bij alle pachtcontracten voor het lopende jaar uitgevoerd was. Na de update werden de berekeningen immers uitgevoerd op basis van de nieuwe gegevens.

Het moment van overstappen op de nieuwe pachtnormen hoeft voortaan echter niet meer samen te vallen met het moment van de update. Nadat de update met de nieuwe pachtnormen geïnstalleerd is, zijn de variabelen voor het nieuwe jaar toegevoegd in plaats van overschreven. Dit gebeurt in het (nieuwe) stambestand “Pachtvariabelen”,  het (aangepaste) stambestand “Pachtregio’s” en in de tabel met maximale huurprijsgrenzen van agrarische woningen. Via het venster Opties bepaalt u voortaan zelf het jaar dat de basis vormt voor het berekenen van de pachtprijsvoorstellen.

Deze nieuwe vorm van werken heeft als voordeel dat u uw werkzaamheden niet hoeft af te stemmen op onze updates. Bovendien hoeven (eventuele kritieke) updates niet meer uitgesteld te worden. Hierdoor blijft uw systeem stabieler en wordt de kans op fouten kleiner.

Website beter beveiligd

By Geen categorie

Is het u al opgevallen? Onze website is voortaan beter beveiligd. Dit kunt u zien aan de letter ‘s’ van ‘secure’ achter ‘http’ in het adres in uw browser.website_url

Hierdoor worden uw gebruikersnaam en wachtwoord versleuteld verzonden en is het voor eventuele hackers praktisch onmogelijk om deze te onderscheppen. Een ander voordeel van deze beveiliging is dat onze website tijdens het zoeken via zoekmachines zoals Google voortaan ook als veilig wordt weergegeven. Daardoor kunt u onze site met een gerust hart bezoeken.