Nieuws

Flexibele pachtnormen nu ook in CA beschikbaar!

By Geen categorie

Na CA2, CA3 en CRS2 is nu ook CA zodanig aangepast dat u zelf het moment kunt kiezen waarop u pachtprijsvoorstellen wilt laten berekenen op basis van de variabelen van een nieuw pachtnormenbesluit. Jaarlijks wordt zo’n besluit op 1 juli van kracht. Hierbij horen nieuwe regionormen, veranderpercentages en een tabel met maximale huurprijsgrenzen voor agrarische woningen. Deze nieuwe gegevens worden jaarlijks door middel van een update door ons aangeboden of geïnstalleerd. Tot nu toe was het zo dat de update pas geïnstalleerd kon worden nadat de prijsberekening bij alle pachtcontracten voor het lopende jaar uitgevoerd was. Na de update werden de berekeningen immers uitgevoerd op basis van de nieuwe gegevens.

Het moment van overstappen op de nieuwe pachtnormen hoeft voortaan echter niet meer samen te vallen met het moment van de update. Nadat de update met de nieuwe pachtnormen geïnstalleerd is, zijn de variabelen voor het nieuwe jaar toegevoegd in plaats van overschreven. Dit gebeurt in het (nieuwe) stambestand “Pachtvariabelen”,  het (aangepaste) stambestand “Pachtregio’s” en in de tabel met maximale huurprijsgrenzen van agrarische woningen. Via het venster Opties bepaalt u voortaan zelf het jaar dat de basis vormt voor het berekenen van de pachtprijsvoorstellen.

Deze nieuwe vorm van werken heeft als voordeel dat u uw werkzaamheden niet hoeft af te stemmen op onze updates. Bovendien hoeven (eventuele kritieke) updates niet meer uitgesteld te worden. Hierdoor blijft uw systeem stabieler en wordt de kans op fouten kleiner.

Website beter beveiligd

By Geen categorie

Is het u al opgevallen? Onze website is voortaan beter beveiligd. Dit kunt u zien aan de letter ‘s’ van ‘secure’ achter ‘http’ in het adres in uw browser.website_url

Hierdoor worden uw gebruikersnaam en wachtwoord versleuteld verzonden en is het voor eventuele hackers praktisch onmogelijk om deze te onderscheppen. Een ander voordeel van deze beveiliging is dat onze website tijdens het zoeken via zoekmachines zoals Google voortaan ook als veilig wordt weergegeven. Daardoor kunt u onze site met een gerust hart bezoeken.

 

Flexibele pachtnormen in CA3, CA3-Compact en CRS2.

By Geen categorie

Jaarlijks wordt op 1 juli een nieuw pachtnormenbesluit van kracht. Hierbij horen nieuwe regionormen, veranderpercentages en een tabel met maximale huurprijsgrenzen voor agrarische woningen. Deze nieuwe gegevens worden jaarlijks door middel van een update door ons geïnstalleerd in CA, CA3, CA3-Compact en CRS2. Tot nu toe was het zo dat de update pas geïnstalleerd kon worden nadat de prijsberekening bij alle pachtcontracten voor het lopende jaar uitgevoerd was. Na de update werden de berekeningen immers uitgevoerd op basis van de nieuwe gegevens.

Op verzoek van diverse gebruikers is het mogelijk gemaakt dat u (voorlopig alleen in CA3, CA3-Compact en CRS2) zelf het moment kunt kiezen waarop u met de pachtnormen van een nieuw jaar wilt gaan werken. Dit hoeft niet meer samen te vallen met het moment van de update. Nadat de update met de nieuwe pachtnormen geïnstalleerd is, zijn de variabelen voor het nieuwe jaar toegevoegd in plaats van overschreven. Dit gebeurt in het (nieuwe) stambestand “Pachtvariabelen”,  de (aangepaste) stambestanden “Pachtregio’s” en “Tuinlandregio’s” en in de tabel met maximale huurprijsgrenzen van agrarische woningen. Via het venster Opties bepaalt u voortaan zelf het jaar dat de basis vormt voor het berekenen van de pachtprijsvoorstellen.

Deze nieuwe vorm van werken heeft als voordeel dat u uw werkzaamheden niet hoeft af te stemmen op onze updates. Bovendien hoeven (eventuele kritieke) updates niet meer uitgesteld te worden. Hierdoor blijft uw systeem stabieler en wordt de kans op fouten kleiner.

NIEUW: Contract Administratie Systeem CA3-Compact !

By Geen categorie

Vanaf 1 november 2016 is het Contract Administratie Systeem CA3-Compact leverbaar. CA3-Compact is inhoudelijk gelijk aan CA3, maar werkt zonder koppeling met geografische gegevens. CA3-Compact biedt u de voordelen van een compleet, actueel Contract Administratie Systeem, zonder dat u hoeft te investeren in geografische gegevens, zoals een kadastrale kaart, het aanmaken van contractpercelen in GIS en een GIS-viewer. CA3-Compact is als nieuw pakket leverbaar, maar ook als opvolger van CA.

Hieronder staan een paar voorbeelden van het venster Contracten in CA3-Compact:

ca2sql_contracten_detailsca2sql_contracten_financien

 

 

 

 

CA3-Compact werkt met contractpercelen. Dit zijn ‘echte’ stukken grond die aan een contract gekoppeld kunnen worden, zoals: weilanden, bospercelen, erven, dijkvakken, eendenkooien, etc.:

ca2sql_contractpercelen_details

 

 

 

 

CA3-Compact is ‘slimmer’ opgezet dan zijn voorganger CA. Een paar voorbeelden:

 • Prijsperiodes per contract. De historie van de prijzen blijft hierdoor overzichtelijk bewaard.
 • Snel andere vensters openen. U kunt bijvoorbeeld in het adressenbestand zien of een relatie contracten heeft en deze dan ook direct openen in het venster Contracten. Of u opent het venster Kadastrale percelen direct vanuit het venster Contracten.
 • Waterschapsklassen gekoppeld aan contractpercelen. Als een waterschap haar klassegrenzen verandert, dan kunt u de nieuwe situatie met weinig moeite aanpassen.
 • Gegevensopslag in de goed beveiligde, robuuste MS SQL Server database.
 • Wij onderhouden CA3-Compact voor u op afstand. U heeft er dus geen omkijken naar.

Natuurlijk zijn de vertrouwde functies ook aanwezig, zoals: ondersteuning bij pachtprijsberekeningen voor één of meer contracten, actielijsten, factuurlijsten, samenvoegen naar MS-Word, diverse optionele modules, zoals: exporteren naar diverse boekhoudpakketten, indexeringen, documenten koppelen en nog veel meer.

Benieuwd geworden? Lees de informatie over CA3-Compact of neem contact met ons op!

Nieuwe module Correspondentieadres in CA3

By Geen categorie

De nieuwe module ‘Correspondentieadres’ in CA3 biedt u de mogelijkheid om per object een extra relatie te koppelen. Dit wordt het ‘correspondentieadres’ van het object genoemd. Tijdens het samenvoegen van contractgegevens met een standaarddocument wordt vervolgens gevraagd of u het correspondentieadres wilt gebruiken. Hierdoor kunt u brieven naar bijvoorbeeld het secretariaat van een organisatie verzenden, terwijl u toch per object blijft zien wie de eigenaar is.

 

Koppeling met Document Management Systeem ‘OpenDis’ in CA3

By Geen categorie

OpenDis is een Document Managament Systeem. Dit is een systeem waarin je allerlei documenten in elektronische vorm  (zoals: PDF, E-mailbestanden, Worddocument, Excel werkblad, foto’s, etc.) op kunt slaan. Door tijdens het opslaan trefwoorden te koppelen aan de documenten en het doorzoeken van de volledige teksten mogelijk te maken, kun je documenten snel terugvinden. Daarnaast biedt OpenDis ook mogelijkheden om documenten in een workflow te plaatsen, zodat je zeker weet dat iedere belanghebbende het document onder ogen krijgt. Een mooie stap richting een papier-arm kantoor!

De module OpenDis voegt in CA3 een speciale knop “OpenDis” toe in de vensters Contracten, Relaties en Objecten. Hiermee open je met één klik een lijst met alle documenten die bij het contract, de relatie of het object horen. OpenDis ‘weet’ dit omdat relaties en objecten automatisch gesynchroniseerd worden tussen CA3 en OpenDis.

Klik hier voor meer informatie over OpenDis.

Pachtnormen van 2016 ingebouwd

By Geen categorie

CA3, CA en CRS2 werken vanaf 1 juli met de nieuwe pachtnormen van 2016. Dit betekent dat de drie systemen u kunnen ondersteunen bij het berekenen van nieuwe prijzen voor pachtcontracten. Daarnaast is er natuurlijk ondersteuning mogelijk voor andere contracten op basis van indexering. Hoe kunt u daarbij te werk gaan?

  1. U kunt een nieuwe contractprijs handmatig berekenen en invoeren.
  2. U kunt per contract een prijsvoorstel laten berekenen. In een overzichtelijk venster wordt de berekening getoond. Na uw goedkeuring wordt het nieuwe bedrag per hectare, voor het totale contract of per gekoppeld contractperceel, vastgelegd en wordt de prijs van het contract opnieuw berekend. U hoeft daarna alleen nog maar op [Bewaren] te klikken.
  3. U kunt prijsvoorstellen laten berekenen voor alle of een selectie van contracten. Prijsvoorstellen worden gegenereerd op basis van indexering of pachtnormen (inclusief eventuele agrarische woning en bedrijfsgebouwen) en in een overzichtelijk venster gepresenteerd. Indien gewenst kunt u:
   • Een aftrek of toeslag invoeren
   • Prijzen bijstellen
   • Een lijst uitdraaien met daarop per contract de oude prijs, de nieuwe prijs, het prijsverschil en (bij pacht) een indicatie of de maximum- of minimumprijs bereikt is
   • Samenvoegen naar Word (bijvoorbeeld een brief met aankondiging prijswijziging)

Na uw goedkeuring worden de nieuwe prijzen automatisch in de contracten verwerkt als nieuwe prijsperiode (CA3 en CRS2) of als nieuwe prijs (CA).

De brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken over de pachtnormen van 2016 leest u hier.

CRS2 heeft een nieuwe database en een nieuwe viewer!

By Geen categorie

SQL Server database

De gegevens, die voorheen nog in een Visual Foxpro database opgeslagen werden, worden in de nieuwe versie in een robuuste SQL-Server database opgeslagen. Uw gegevens zijn daardoor beter beschermd tegen ongewenst muteren. Ook wordt hierdoor integratie met andere systemen eenvoudiger en is de toekomstbestendigheid van CRS2 enorm verbeterd.

Web based viewer

Speciaal voor het vernieuwde CRS2 wordt een eigen webserver geïnstalleerd. De CRS2-gegevens, die in de SQL-Server database opgeslagen zijn, kunnen dan via een beveiligde internet (of intranet) verbinding benaderd worden. De geheel vernieuwde viewer in CRS2 communiceert met de webserver en toont zo de kaarten met afdelingen, kadastrale percelen, gebouwen, etc. Als u bijvoorbeeld op een weiland in de viewer klikt, dan toont CRS2 de bijbehorende contracten en vice versa.

Deze opzet biedt veel nieuwe mogelijkheden. Zo is de basis aanwezig om de CRS2-gegevens, maar ook andere gegevens die in uw database opgeslagen zijn, in andere applicaties te tonen of te muteren, zoals een viewer op een iPad of op uw website. Bovendien zijn de webservice en de viewer gebouwd met Open Source software. Dit betekent dat er alleen jaarlijkse kosten voor onderhoud en ondersteuning zijn, maar geen softwarelicenties.

It Fryske Gea kiest voor CRS2

By Geen categorie

it-fryske-geaHet Friese provinciale landschap heeft besloten om CRS2 te gaan gebruiken als beheerpakket. Na een grondige marktverkenning is o.a. gebleken dat CRS2 niet alleen het beste in hun organisatie past, maar dat hun organisatie zich ook het beste thuisvoelt bij (de gebruikersgroep van) CRS2. Directe betrokkenheid en invloed op nieuwe ontwikkelingen en de praktische doelgerichtheid van CRS2 hebben een rol gespeeld bij de beslissing.