Centraal Registratie Systeem CRS2

 • Het totale beheergebied overzichtelijk in beeld
 • Eenvoudig het rendement optimaliseren
 • Optimaal gebruik maken van subsidies
 • Certificeringseisen en eigen beleid combineren
 • Administratieve handelingen vereenvoudigen
 • Ervaring uitwisselen in de gebruikersgroep
 • En nog veel meer…
Lees meer over CRS2

Contract Administratie Systeem CA3

 • Integratie van kaart en administratieve gegevens
 • Kadastraal eigendom registreren
 • Contractpercelen maken en koppelen aan
  pacht-, huur- en zakelijk recht contracten, enz.
 • Bewaking van opzeg- en (prijs)wijzigingstermijnen
 • Koppelingen met boekhoudpakketten en MS-Office
 • En nog veel meer…
Lees meer over CA3