Voor de bouw van onze systemen maken wij gebruik van programmeertalen en -technieken die zichzelf bewezen hebben. Programmeren, volgens algemeen gehanteerde richtlijnen, met goede documentatie, hoort hier ook bij. Wij streven naar een logische, gebruiksvriendelijke opbouw van de programma’s, zonder onnodige poespas, maar met veel aandacht voor flexibiliteit, snelheid en krachtige functies. Daarnaast vinden wij het vanzelfsprekend dat de gegevens van een systeem altijd door u benaderbaar moeten kunnen zijn, ook buiten het programma om. Het zijn tenslotte uw gegevens.

Als toekomstige gebruiker kunt u al in een vroeg stadium betrokken worden bij het tot stand komen van uw systeem. Wij werken dan volgens de DSDM-methode (Dynamic Systems Development Method). Daarbij worden regelmatig delen van het systeem als prototypes in workshops besproken, getest en opgeleverd. Door samenwerking en de inbreng van de gebruikers, binnen vooraf vastgestelde grenzen en doelen, wordt het systeem vaak beter afgestemd op uw wensen en geaccepteerd.

Dit alles zodat u het programma kunt gebruiken als één van uw favoriete gereedschappen bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Indien gewenst kan de broncode van onze systemen in een Escrow-overeenkomst ondergebracht worden. Dit biedt voor u de extra zekerheid qua continuïteit, zelfs nadat wij u die niet meer zouden kunnen bieden. Daarnaast ontwikkelen wij ook systemen als “open source”, zodat u de broncode zelf kunt (laten) aanpassen.