Gesteund door leden, vrijwilligers, de provincie, het rijk, gemeenten, waterschappen en diverse andere donateurs zorgt u er voor dat de aan u toevertrouwde natuurgebieden optimaal en efficiënt beheerd worden. Hierbij is goede administratieve ondersteuning van groot belang. U heeft overzicht nodig, zowel in cijfers als in (kaart)beelden om uw bezittingen in kaart te brengen, beleid uit te stippelen, werkzaamheden te plannen en te monitoren, de aankoop en verkoop van gronden in goede banen te leiden en noem alle taken maar op. Daarnaast is het belangrijk dat uw systeem goed voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen, zodat u daar snel op in kunt spelen.

Provinciale Landschappen

Het zou daarbij mooi zijn als u de uitbreidings- en onderhoudskosten in de hand zou kunnen houden, bijvoorbeeld door (met behoud van inspraak) samen te werken met landschappen uit andere provincies. Snelle ondersteuning door geïnteresseerde, betrokken professionals, die ook hart voor de natuur hebben, is bij dit alles natuurlijk gewenst. Al deze facetten vormen samen het Centraal Registratie Systeem CRS2. Ontwikkeld in samenwerking met diverse provinciale landschappen. Zeer actueel, praktijkgericht en veelzijdig.

Producten van  Meulenkamp Automatisering voor Provinciale Landschappen