Bij het beheer van de eigendommen in uw waterwin- of stroomgebied draait alles om informatie in zowel cijfers als kaartbeelden. Contracten kunnen alleen afgesloten worden met pachters of andere grondgebruikers, als bepalingen vastgelegd zijn die de drinkwatervoorziening veilig stellen of waarin afspraken gemaakt zijn over de afwatering. Dit vereist een goed administratief systeem, dat praktisch, makkelijk te bedienen en goed beveiligd is. Bovendien moet het ook goed aansluiten op uw bestaande systemen. Professionele ondersteuning, door mensen die begrijpen waar uw prioriteiten liggen, is natuurlijk ook belangrijk.

Dit alles vindt u terug in het Contract Administratie Systeem CA3.

Waterbedrijven

Producten van  Meulenkamp Automatisering voor Waterbedrijven